סוויס סיסטם הינה רשת המתמחה במיטות מתכווננות יוקרתיות, מזרונים איכותיים ועוד.

חנויות הרשת הוארו ע"י גופים על גבי פס צבירה
(70 ואט מטל הלייד) ושקועי תקרה (150/70 ואט מטלהלייד).

תחזוקה אין סופית וירידה בכמות האור, יחד עם חום רב הנפלט מגופי התאורה וחשבון חשמל מנופח הביא אותנו לשטח כדי לתת פתרון כולל לכל סניפי הרשת.

אופיינו גופי תאורה מתוצרת "ויואיו"  ו"שינלי", בעלי מסירות צבע גבוהה (90CRI), עוצמות הארה גבוהות, פוטומטריות המתאימות לתנאי ההתקנה וגוון אור חם (K3000) היוצר אוירה ביתית.

התוצאה:

עלייה בכמות האור תוך ירידה דרמטית בצריכת החשמל (45%), סניפים מוארים בגוון האור המתאים לאוירה המתבקשת, ירידה בכמות החום המתהווה בחנות והעדר תחזוקה לשנים רבות.